Skjutbanan i Farhult

Från och med 14 Mars 2009 är vi uppsagda ifrån skjutbanan i Farhult. En lång tradition går i graven. Här har föreningen skjutit i över hundra år. Första gången verksamheten på Farhults skjutbana omnämns är 1907!

Nu har kommunen andra planer för området.

Höganäs kommun har krävt att Farhults skytteförening skall göra en miljöprövning av vår verksamhet i Farhult. Detta är något som normalt inte krävs för skjutbanor med så liten verksamhet som vår. Om ni läser programmet så är det ett mycket begränsat antal dagar som vi skjuter med lite grövre vapen och vi menar att den störning som vi utgör är minimal. Huvudorsaken till att man vill göra en miljöprövning är att skjutbanan delvis ligger på strandängar med fågelliv. Vi orsakar ett visst buller men det är under en mycket begränsad tid då dom flesta skott som avlossas är finkalibriga och hörs mycket lite. När man vistas på banan kan man ofta höra ljud från jakt och högljudda maskiner på avstånd, dessa "störningar" är mer frekventa än vår verksamhet.

Många studier har visat att militära skjutfält med MYCKET större verksamhet än vår har ett mycket stort och varierat djurliv, så inte heller här kan vi finna att vi skulle utgöra en allvarlig störning.

Vi återvinner det mesta av blyet i korthållsammunitionen och all annan ammunition hamnar i skjutvallen där undersökningar visar att bly inte urlakas i någon farlig omfattning.

Farhults skjutbana har en omfattande ungdomsverksamhet, en betydligt mindre omfattande verksamhet med vuxna samt används av försvaret som också satsat pengar för att banan skall kunna användas till deras behov.

Vi välkomnar allt stöd vi kan få så att vi kan fortsätta vår verksamhet.